A kollégiumról

Kollégiumunk az ezeréves Veszprémi Egyházmegye egyetlen katolikus középiskolai kollégiuma. Fenntartója a Veszprémi Érsekség. A Davidikum a rendszerváltás után, 1993-ban nyitotta meg újra kapuit, az eredetileg Szent Dávidról elnevezett egykori árvaház majd’ 200 éves épületében. A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanulói mellett kollégiumunkat több más városi középiskolában tanuló diák lakja. 1997 szeptembere óta önálló, koedukált középiskolai kollégium. Köznevelési feladatot ellátó intézmény, kollégiumi díj nincs.

Az elhelyezés javarészt 4, és néhány 6 ágyas szobában történik.

Felvételi követelmény: Tanulói jogviszony bármely veszprémi középiskolában; a keresztény értékrend elfogadása és plébánosi/lelkészi ajánlás.

Szakköri lehetőségeink: angol, német, matematika-fizika, kis kézműves, természetjáró és kertész, életmód, sütési-főzési ismeretek

Szabadidős tevékenységek: sport (futball, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda, pingpong, konditermi edzés)

A kollégium felszereltsége: füves futballpálya, kosárlabdapálya, konditerem, könyvtár, számítógépterem

Délutánonként stúdiumok vannak nevelőtanári felügyelettel.

Célunk: az eredményes életpályára való felkészítés segítése, a tanulók keresztény személyiségének fejlesztése és kibontakoztatása az alapító szándékának megfelelően, hogy ezáltal diákjaink értékes felnőttekké váljanak.